Zaproszenie na szkolenie

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” zaprasza na szkolenie w związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia: 1.2.2 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, będą zasady przyznawania i sporządzania wniosku o przyznanie pomocy, dokumenty wymagane oraz kryteria wyboru operacji obowiązujące w przedmiotowym naborze.

Miejsce szkolenia: Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26- 200 Końskie

Data szkolenia: 26 wrzesień 2017 r.

Czas szkolenia: 15:00 -18:00

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *