Dofinansowanie z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zakup komputerów dla szkół w ramach Programu Operacyjnego „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

Gmina Smyków w dniu 24.04.2020 r. podpisała umowę o dofinansowanie z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zakup komputerów dla szkół w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Dzięki temu zostało zakupionych 20 komputerów oraz 10 sztuk oprogramowania dla uczniów i nauczycieli. Wartość dofinansowania wynosi 45 000,00 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *