„Remont drogi gminnej relacji Miedzierza – Pokoradz ( o długości 762 m) oraz remont drogi gminnej relacji Rozgół – Pokoradz”

Nazwa projektu: „Remont drogi gminnej  Nr 382003T relacji Miedzierza – Pokoradz oraz remont drogi gminnej Nr 382012T relacji Rozgół – Pokoradz” Dofinansowano ze środków: Państwowego Funduszu Celowego. Fundusz Dróg Samorządowych. Zakończyły się prace związane z realizację zadania „Remont drogi gminnej relacji Miedzierza – Pokoradz ( o długości 762 m) oraz remont drogi gminnej relacji Rozgół […]

Czytaj dalej