Harmonogram odbioru niesegregowanych oraz zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z terenu Gminy Smyków w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017

Miejscowości Odpady komunalne (pojemniki, worki czarne) Odpady selektywne
Worek niebieski Worek żółty Worek zielony Worek brązowy
Muszczarz,
Salata,
Zastawie,
Królewiec Poprzeczny,
Królewiec,
Przyłogi

 II czwartek

miesiąca

 12I; 09II;
09III;13IV; 11V;8VI;
13VII;10VIII;
14IX;12X;09XI;
14XII.

II środa miesiąca

11I;8II;8III;12IV;17V;14VI;12VII;09VIII;
13IX;11X;15XI;13XII.

Rozgół,
Matyniów,
Świnków,
Miedzierza,
Wólka Smolana,
Kawęczyn,
 III czwartek

miesiąca

19I;16II;16III;
20IV;18V;22VI;
20VII; 17 VIII;
21IX; 19 X;
16 XI; 21 XII .

III środa miesiąca

18I;15II;15III;19IV24V;21VI;

19VII; 16 VIII; 20 IX; 18 X; 22 XI; 20 XII

Cisownik, II środa miesiąca
11I;8II;8III;12IV;17V;14 VI;12VII;9VIII;13 IX;11X;
15 XI; 13 XII.
Strażnica, II środa miesiąca
11I;8II;8III;12IV;17V;14 VI;12VII;9VIII;13 IX;11X;
15 XI; 13 XII.
Pokoradz III środa miesiąca  

18I;15II;15III;19IV24V;21VI;

19VII; 16 VIII; 20 IX; 18 X; 22 XI; 20 XII

Kozów, Stanowiska, Smyków, Piaski Królewieckie, Trawniki, Adamów

IV czwartek miesiąca

26I;23II;23III;27IV
25V;29VI;27 VII; 24VIII;28IX;26X;
23XI;28XII

 I środa miesiąca

4I;1II;1III;5IV;10V;7VI;5VII;
2VIII; 6 IX; 4 X; 8 XI; 6 XII.

 

      Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady z podgrupy 17 01
      Miejscowości Data zbiórki
Muszczarz, Salata, Zastawie, Królewiec Poprzeczny, Królewiec, Przyłogi, Smyków, Stanowiska, Piaski Królewieckie, Trawniki, Adamów 30III;30VI;29IX;29XI
Rozgół, Matyniów, Świników, Miedzierza, Wólka Smolna, Kawęczyn, Cisownik, Strażnica, Pokoradz, Kozów 31III;24VI;30IX;30XI