Urząd Gminy – pracownicy, zakresy zadań, kontakt

Władze Gminy

Jarosław Pawelec – Wójt Gminy wójt@smykow.pl

Jerzy Duda – Z-ca Wójta Gminy gmina@smykow.pl

Wiesława Lesiak – Skarbnik Gminy skarbnik@smykow.pl

Pokój Nr 1. Sekretariat:  sekretariat@smykow.pl

Maria Basiak – Inspektor ds. organizacyjno – kancelaryjnych, kadr i ewidencji działalności gospodarczej,  maria.basiak@smykow.pl

Anna Wierzbowska– Sekretarka anna.wierzbowska@smykow.pl

kontakt: 41/ 373-91-81

Pokój Nr 2.

Obsługa prawna

kontakt: 41/ 373-91-81, w. 34

Pokój Nr 3.

Referat finansowy:

Zofia Janus – Inspektor ds. księgowości budżetowej

Helena Lesiak – Inspektor ds. księgowości budżetowej

Beata Janus – Inspektor ds. rozliczeń płacowych

Aneta Stępień – Inspektor ds. księgowości budżetowej

kontakt: 41/ 373-91-81,w. 37 e-mail: ksiegowosc@smykow.pl

Ewa Mijas – Inspektor ds. księgowości podatkowej, obsługa Rady Gminy

Aneta Bugajska – Inspektor ds. wymiaru podatków i obsługi kasowej

kontakt: 41/ 373-91-82 e-mail: podatki@smykow.pl

Pokój Nr 5.

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Magdalena Bąk – Z – ca Kierownika USC magdalena.bak@smykow.pl

kontakt: 41/ 373-90-29: 41/ 373-91-81, w. 40

Pokój Nr 6.

Paulina Pawłowska – Referent spraw obywatelskich: paulina.biegaj@smykow.pl

kontakt: 41/ 373-91-81, w. 39

Pokój nr 9

Sylwia Dulewicz – Inspektor ds. oświaty, kultury i sportu sylwia.dulewicz@smykow.pl

Elżbieta Sosnowska – Inspektor ds. promocji, rozwoju gminy i archiwum zakładowego ela.sosnowska@smykow.pl

Mariusz Milczarek – Inspektor ds. inwestycji mariusz.milczarek@smykow.pl

kontakt: 41/ 373-91-81, w. 52

Pokój nr 13

Maria Lachowska – Inspektor ds. gospodarki komunalnej  maria.lachowska@smykow.pl

Beata Jarzyńska – Inspektor ds.ochrony środowiska i rolnictwa beata.jarzynska@smykow.pl

kontakt: 41/ 373-91-81, w. 46

 Pokój nr 14.

Józef Ryszard Janus – Inspektor ds.gospodarki przestrzennej i budownictwa  ryszard.janus@smykow.pl

kontakt: 41/ 373-91-84 wew.42

Mirosław Lachowski – Podinspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, drogownictwa i komunikacji mirek.lachowski@smykow.pl

kontakt: 41/ 373-91-84 wew.43

Pokój nr 15

Mateusz Kuleta – Informatyk mateusz.kuleta@smykow.pl

kontakt: 724-911-991

Pokój nr 16.

Agata Sadko – Pomoc administracyjna

kontakt: 41/ 373-91-81, w. 30

Jadwiga Błońska – Sprzątaczka

Konserwatorzy

Mieczysław Tomkowiak – Konserwator sieci wodociągowych (Rejon Przyłogi) tel. 504-240-163
Kazimierz Błoński – Konserwator sieci wodociągowych (Rejon Smyków) tel. 508-319-515
Wiesław Maleszak – Konserwator – elektryk oczyszczalni i urządzeń gminnej sieci kanalizacyjnej
Krzysztof Maleszak – Robotnik gospodarczy – konserwator urządzeń wodno – kanalizacyjnych
Patryk Momot – Robotnik gospodarczy – konserwator urządzeń wodno – kanalizacyjnych