Urząd Gminy – pracownicy, zakresy zadań, kontakt

Władze Gminy

Jarosław PawelecWójt Gminy  41/ 373-91-81,w. 31    wojt@smykow.pl

Jerzy DudaZ-ca Wójta Gminy   41/ 373-91-81,w. 33    gmina@smykow.pl

Zbigniew StefańczykSekretarz Gminy 41/ 373-91-81, w. 34

Wiesława LesiakSkarbnik Gminy 41/ 373-91-81, w. 35 skarbnik@smykow.pl

Pokój Nr 1.

Sekretariat:  sekretariat@smykow.pl

Agnieszka Grabarczyk – Sekretarka

Pokój Nr 2.

Obsługa prawna

kontakt: 41/ 373-91-81, w. 34

Pokój Nr 3.

Referat finansowy:

Zofia Janus – Inspektor ds. księgowości budżetowej

Helena Lesiak – Inspektor ds. księgowości budżetowej

Beata Janus – Inspektor ds. rozliczeń płacowych

Aneta Stępień – Inspektor ds. księgowości budżetowej

kontakt: 41/ 373-91-81,w. 37 e-mail: ksiegowosc@smykow.pl

Ewa Mijas – Inspektor ds. księgowości podatkowej, obsługa Rady Gminy

Aneta Bugajska – Inspektor ds. wymiaru podatków i obsługi kasowej

kontakt: 41/ 373-91-82  wew. 36 e-mail: podatki@smykow.pl

Pokój Nr 5.

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Magdalena Bąk – Z – ca Kierownika USC magdalena.bak@smykow.pl

kontakt: 41/ 373-90-29: 41/ 373-91-81, w. 40

Pokój Nr 6.

Paulina Pawłowska – Referent spraw obywatelskich: paulina.biegaj@smykow.pl

w zastępstwie Halina Serek

kontakt: 41/ 373-91-81, w. 39

Pokój Nr 7.

Maria Basiak – Inspektor ds. organizacyjno – kancelaryjnych, kadr i ewidencji działalności gospodarczej,  maria.basiak@smykow.pl

Anna Wierzbowska – Podinspektor ds.obsługi sekretariatu i bhp anna.wierzbowska@smykow.pl

kontakt: 41/ 373-91-81, w.41

 Pokój nr 8.

Józef Ryszard Janus – Inspektor ds.gospodarki przestrzennej i budownictwa  ryszard.janus@smykow.pl

kontakt: 41/ 373-91-84 wew.42

Mirosław Lachowski – Podinspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, drogownictwa i komunikacji mirek.lachowski@smykow.pl

kontakt: 41/ 373-91-84 wew.43

Konrad Pawelec – Inspektor ds.rozliczeń i kontroli konrad.pawelec@smykow.pl

kontakt: 41/ 373-91-84 wew.48

Pokój nr 9

Sylwia Dulewicz – Inspektor ds. oświaty, kultury i sportu sylwia.dulewicz@smykow.pl

Elżbieta Sosnowska – Inspektor ds. promocji, rozwoju gminy i archiwum zakładowego ela.sosnowska@smykow.pl

Dorota Koza – Pomoc administracyjna iwona.koza@smykow.pl

Marcelina Adach – Pomoc administracyjna marcelina.adach@smykow.pl

kontakt: 41/ 373-91-81, w. 52

Pokój nr 13

Maria Lachowska – Inspektor ds. gospodarki komunalnej  maria.lachowska@smykow.pl

Beata Jarzyńska – Inspektor ds.ochrony środowiska i rolnictwa beata.jarzynska@smykow.pl

kontakt: 41/ 373-91-81, w. 46

Pokój nr 14

Mateusz Kuleta – Informatyk mateusz.kuleta@smykow.pl

kontakt: 724-911-991

Agata Sadko -Referent ds. rozliczania, księgowości i egzekucji opłat za gospodarowanie odpadów stałych, ścieków i wody agata.sadko@smykow.pl

kontakt: 41/ 373-91-81, w. 30

—————–

Jadwiga Błońska – Sprzątaczka

Konserwatorzy

Mieczysław Tomkowiak – Konserwator sieci wodociągowych (Rejon Przyłogi) tel. 504-240-163
Kazimierz Błoński – Konserwator sieci wodociągowych (Rejon Smyków) tel. 508-319-515
Wiesław Maleszak – Konserwator – elektryk oczyszczalni i urządzeń gminnej sieci kanalizacyjnej
Krzysztof Maleszak – Robotnik gospodarczy – konserwator urządzeń wodno – kanalizacyjnych
Patryk Momot – Robotnik gospodarczy – konserwator urządzeń wodno – kanalizacyjnych