Rada Gminy

1. Jarek Danuta  – Przewodnicząca Rady
2. Lesiak Grzegorz  – Zastępca Przewodniczącej
3.Curzytek Bernarda Jolanta ,
4.
Janus Dariusz Jerzy,
5. Kochel Dariusz,
6. Kochel Urszula Jadwiga,
7. Kozłowski Stanisław ,
8. Krakowiak Robert ,
9. Opara Beata Agata,
10. Paluch Andrzej Sławomir,
11. Rogula Katarzyna Barbara,
12. Stachera Mariusz Józef,
13. Wanat Grzegorz Michał,
14. Węgierek Grażyna Elżbieta,
15. Włoszczyński Wojciech