Rada Gminy

1. Dariusz Janus – Przewodniczący
2. Kazimiera Opala – Zastępca Przewodniczącego
3. Anna Basiak,
4. Józef Błoński,
5. Jerzy Duda,
6. Agnieszka Kastarynda,
7. Jan Kochel,
8. Andrzej Kołodziejczyk,
9. Stanisław Kozłowski,
10. Grzegorz Lesiak,
11. Grzegorz Młodawski,
12. Andrzej Paluch,
13. Gustaw Przygodzki,
14. Grzegorz Wanat,
15. Wojciech Włoszczyński