Rada Gminy

1. Jarek Danuta  – Przewodnicząca Rady
2. Lesiak Grzegorz  – Zastępca Przewodniczącej
3.Curzytek Bernarda Jolanta ,
4.
Duda Jerzy ,
5. Janus Dariusz Jerzy,
6. Kochel Dariusz,
7. Kochel Urszula Jadwiga,
8. Kozłowski Stanisław ,
9. Krakowiak Robert ,
10. Opara Beata Agata,
11. Paluch Andrzej,
12. Rogula Katarzyna Barbara,
13. Stachera Mariusz Józef ,
14. Wanat Grzegorz Michał ,
15. Włoszczyński Wojciech