Rada Gminy

1. Jarek Danuta  – Przewodnicząca Rady
2. Lesiak Grzegorz  – Zastępca Przewodniczącej
3.Curzytek Bernarda Jolanta ,
4.
Janus Dariusz Jerzy,
5. Kochel Dariusz,
6. Kochel Urszula Jadwiga,
7. Kozłowski Stanisław ,
8. Krakowiak Robert ,
9. Opara Beata Agata,
10. Paluch Andrzej Sławomir,
11. Rogula Katarzyna Barbara,
12. Wanat Grzegorz Michał,
13. Węgierek Grażyna Elżbieta,
14. Włoszczyński Wojciech

Przewodnicząca Rady Gminy Smyków Danuta Jarek lub z-ca Przewodniczącej  Grzegorz Lesiak przyjmują interesantów we wtorki w godzinach od 14.30 do 17.00.