Rada Gminy

1. Jarek Danuta  – Przewodnicząca Rady
2. Lesiak Grzegorz  – Zastępca Przewodniczącej
3.Curzytek Bernarda Jolanta ,
4.
Janus Dariusz Jerzy,
5. Kochel Dariusz,
6. Kochel Urszula Jadwiga,
7. Kozłowski Stanisław ,
8. Krakowiak Robert ,
9. Opara Beata Agata,
10. Paluch Andrzej Sławomir,
11. Rogula Katarzyna Barbara,
12. Stachera Mariusz Józef,
13. Wanat Grzegorz Michał,
14. Węgierek Grażyna Elżbieta,
15. Włoszczyński Wojciech

 

Przewodnicząca Rady Gminy Smyków Danuta Jarek lub z-ca Przewodniczącej  Grzegorz Lesiak przyjmują interesantów we wtorki w godzinach od 14.30 do 17.00.