27 listopada 2016. imieniny: Ksenia, Walerian, Franciszek
Harmonogram odbioru niesegregowanych oraz zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z terenu Gminy Smyków w drugim półroczu 2016
Harmonogram odbioru niesegregowanych oraz zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z terenu Gminy Smyków w okresie od 01.07.2016 do 31.12.2016

 

Miejscowości

Odpady komunalne (pojemniki, worki czarne)

Odpady selektywne

Worek niebieski

Worek żółty

Worek zielony

Worek brązowy

Muszczarz,
Salata,
Zastawie,
Królewiec Poprzeczny,
Królewiec,
Przyłogi

 II czwartek

miesiąca

 14 VII; 11VIII;
8 IX; 13 X; 10 XI; 8 XII.

II środa miesiąca


   13 VI; 10 VIII; 14 IX; 12 X; 9 XI; 14 XII.

Rozgół,
Matyniów,
Świnków,
Miedzierza,
Wólka Smolana,
Kawęczyn,


 III czwartek

miesiąca

 


21VII; 18 VIII;
15 IX; 20 X;
17 XI; 15 XII . 

 

III środa miesiąca

 

20 VII; 17 VIII; 21 IX; 19 X; 16 XI; 21 XII

 Cisownik,

                      II środa miesiąca
 13 VI; 10 VIII; 14 IX; 12 X; 9 XI; 14 XII.

 

Strażnica,

                    II środa miesiąca

  13 VI; 10 VIII; 14 IX; 12 X; 9 XI; 14 XII.

 

Pokoradz

                  III środa miesiąca  

 20 VII; 17 VIII; 21IX; 19 X; 16 XI; 21 XII

 

 Kozów, Stanowiska, Smyków, Piaski Królewieckie, Trawniki, Adamów

 IV czwartek miesiąca

28 VII; 25 VIII;
22 IX; 27 X;
24 XI; 22 XII

.

 I środa miesiąca

6 VII; 3 VIII; 7 IX; 5 X; 2 XI; 7 XII.

Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady z podgrupy 17 01

 

Miejscowości

 

Data zbiórki

Muszczarz, Salata, Zastawie, Królewiec Poprzeczny, Królewiec, Przyłogi, Smyków, Stanowiska, Piaski Królewieckie, Trawniki, Adamów

03.09.2016

Rozgół, Matyniów, Świników, Miedzierza, Wólka Smolna, Kawęczyn, Cisownik, Strażnica, Pokoradz, Kozów

01.10.2016

 

 

123