27 listopada 2016. imieniny: Ksenia, Walerian, Franciszek
Samorząd Gminy
Rada Gminy - kadencja 2014-2018


Od lewej siedzą: Kazimiera Opala, Anna Basiak, Agnieszka Kastarynda
Od lewej stoją: Jerzy Duda, Stanisław Kozłowski, Andrzej Kołodziejczyk, Gustaw Przygodzki,
Józef Błoński, Jan Kochel,  Dariusz Janus, Grzegorz Młodawski, Wójt Józef Śliz, Andrzej Paluch, Radny Rady Powiatu Grzegorz Piec, Wojciech Włoszczyński, Grzegorz Wanat, Grzegorz Lesiak, 


Komisje Rady Gminy Smyków

1. Komisja rewizyjna

1)  Grzegorz Wanat

2)  Jan Kochel

3)  Anna Basiak

4)  Andrzej Kołodziejczyk

5)  Agnieszka Kastarynda

Przewodniczącym komisji został Andrzej Kołodziejczyk, a zastępcą przewodniczącego Jan Kochel. 

2. Komisja planowania budżetu, finansów, rolnictwa i leśnictwa.

1) Wojciech Włoszczyński

2)  Stanisław Kozłowski

3) Jerzy Duda

4) Grzegorz Lesiak

5) Gustaw Przygodzki

Przewodniczącym komisji został Grzegorz Lesiak a zastępcą przewodniczącego Wojciech Włoszczyński

3. Komisja oświaty, kultury, zdrowia i spraw socjalnych.

1) Jerzy Duda

2)  Józef Błoński

3) Andrzej Kołodziejczyk

4) Grzegorz Lesiak

5) Andrzej Paluch

6) Agnieszka Kastarynda

Przewodniczącym komisji został Jerzy Duda, a zastępcą przewodniczącego Andrzej Paluch 

4. Komisja bezpieczeństwa publicznego, ochrony przeciwpożarowej i komunikacji.

1) Stanisław Kozłowski

2) Grzegorz Młodawski

3) Wojciech Włoszczyński

4) Grzegorz Wanat

5) Józef Błoński

Przewodniczącym komisji został Grzegorz Wanat, a zastępcą przewodniczącego Grzegorz Młodawski

5. Komisja przemysłu, gospodarki terenowej, budownictwa i ochrony środowiska.

1) Anna Basiak

2) Grzegorz Młodawski

3) Jan Kochel

4) Gustaw Przygodzki

5) Andrzej Paluch

Przewodniczącym komisji został Andrzej Paluch, a zastępcą przewodniczącego Gustaw Przygodzki.

123