27 listopada 2016. imieniny: Ksenia, Walerian, Franciszek
Urząd Gminy

Urząd Gminy Smyków
Smyków 91
26-212 Smyków
woj. świętokrzyskie
tel./fax +48 41 373-91-81
e-mail: sekretariat@smykow.pl
 
Urząd Gminy Smyków - NIP: 658-14-37-344
Urząd Gminy Smyków - REGON: 290020696

Godziny pracy urzędu: poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

Zapłatę należności z tytułu podatków i opłat (w tym opłaty skarbowej) z wyłączeniem opłat za pobór wody i odprowadzenie ścieków oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonać na rachunek bankowy

Gmina Smyków
Smyków 91
26-212 Smyków
Bank Spółdzielczy w Kielcach O/Mniów

Nr konta bankowego: 48 84930004 0030 0506 0772 0001


Zapłatę należności z tytułu opłat za pobór wody i odprowadzenie ścieków  można dokonać na rachunek bankowy:

Gmina Smyków
Smyków 91
26-212 Smyków
Bank Spółdzielczy w Kielcach O/Mniów

Nr konta bankowego: 91 8493 0004 0290 0506 0772 0098

Zapłatę należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonać na rachunek bankowy:

Gmina Smyków
Smyków 91
26-212 Smyków
Bank Spółdzielczy w Kielcach O/Mniów

Nr konta bankowego: 19 8493 0004 0290 0506 0772 0133

123