27 listopada 2016. imieniny: Ksenia, Walerian, Franciszek

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu " Programu Rewitalizacji dla Gminy Smyków na lata 2016-2023"
  Obwieszczenie pod linkiem http://bip.smykow.pl/upload/obwieszczenie%20Program%20Rewitalizacji%20odst%C4%85pienie%202016  ...więcej
2016-09-30 12:57:29


Odpowiedź Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach na wniosek w sprawie uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Rewitalizacji dla Gminy Smyków na lata 2016-2023
   ...więcej
2016-09-28 10:36:23


Zapraszamy do zapoznania się z Programem Rewitalizacji
Zapraszamy do zapoznania się z „Programem Rewitalizacji Gminy Smyków na lata 2016-2023”. W przypadku uwag lub sugestii prosimy o ich zgłaszanie wg załączonego formularza do dnia 30 września 2016r.  Uwagi można składać: Drogą ko  ...więcej
2016-09-15 08:24:16


Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące Programu Rewitalizacji Gminy Smyków dla mieszkańców sołectw Miedzierza, Królewiec, Smyków
Zaproszenia pod linkiem: http://bip.smykow.pl/index.php?id=98   ...więcej
2016-07-14 15:35:14


Zapraszamy do zgłaszania fiszek przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Zapraszamy do zgłaszania fiszek przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach „Programu Rewitalizacji dla Gminy Smyków na lata 2016-2023”.  Fiszki mogą dotyczyć jedynie sołectw: Smyków, Miedzierza, Królewiec. Sołectwa te zostały wyłonione w   ...więcej
2016-07-12 10:37:40


Podsumowanie konsultacji społecznych
     ...więcej
2016-07-12 10:10:31


ZAPROSZENIE DO ZAPOZNANIA SIĘ Z DIAGNOZĄ CZYNNIKÓW I ZJAWISK KRYZYSOWYCH, Dotyczy Programu Rewitalizacji dla Gminy Smyków na lata 2016-2023.
Zapraszamy do zapoznania się z Diagnozą zjawisk kryzysowych stanowiących punkt wyjścia przy tworzeniu Programu Rewitalizacji dla Gminy Smyków na lata 2016-2023.  Prosimy o przedkładanie uwag wg załączonego formularza do dnia 8 lipca 2016r. Uwagi m  ...więcej
2016-06-09 12:45:50


Regulamin Pracy Komitetu ds Rewitalizacji - projekt
   ...więcej
2016-06-03 10:35:00


Ogłoszenie w sprawie Komitetu ds. rewitalizacji
Ogłoszenie pod linkiem http://bip.smykow.pl/upload/og%C5%82oszenie%20rewit.pdf       ...więcej
2016-06-03 10:31:49


Zarządzenie Nr 37/2016 w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rewitalizacji
  Zarządzenie pod linkiem: http://bip.smykow.pl/upload/zarz%C4%85dzenie%2037.pdf   ...więcej
2016-06-02 15:30:36

Pokazano 1 - 10 z 12
następne