27 listopada 2016. imieniny: Ksenia, Walerian, Franciszek
Kapitał Ludzki
Kapitał niepoliczalny

Witamy na stronie projektów unijnych, finansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jakie prowadzi i prowadziła Gmina Smyków.

  Równe szanse 

Najnowszy, trzeci już projekt szkolny Gminy Smyków, nosi tytuł „Równe szanse”. Dodatkowe zajęcia lekcyjne, którymi objętych będzie tym razem 160 dzieci i młodzieży - z Gimnazjum w Miedzierzy i z klas starszych Szkół Podstawowych w Królewcu i Miedzierzy - rozpisane zostały od razu na dwa lata, na rok szkolny 2010/2011 i 2011/2012.

Wartość dotacji unijnej, przyznana Gminie Smyków na ten cel z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z rozdziału „wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”, to blisko 660 tysięcy złotych.

 


 

Informacje z przebiegu realizacji projektu w linku z prawej strony ekranu "Równe szanse".

Dokumenty rekrutacyjne projektu "Równe szanse" do pobrania w Urzędzie Gminy w Smykowie oraz w szkołach objętych wsparciem.

 

 Unijne przedszkolaki

Projekt pod nazwą  „Małe przedszkola, wielka sprawa” prowadzony jest już drugi rok. Jego beneficjentami jest 32 dzieci, w wieku czterech i pięciu lat, dla których Urząd Gminy, dzięki pieniądzom unijnym, zorganizował dwa punkty przedszkolne – przy Szkole Podstawowej w Królewcu i w przy Szkole Podstawowej w Miedzierzy. Wartość dotacji, jaką na ten cel otrzymała gmina, to blisko 260 tys. zł. do wydania w ciągu dwóch lat.

 

Za realizację projektu odpowiada powołany zespół projektowy w składzie: Sylwia Dulewicz – koordynator (z lewej), Sylwia Mogielska – sekretarz i Aneta Stępień – księgowa projektu.

 

 Unijne zajęcia lekcyjne

Zakończony już projekt szkolny „Przyszłe sukcesy rodzą się dzisiaj”, skierowany był do wszystkich uczniów z trzech szkół, jakie prowadzi Gmina Smyków. Tutaj dotacja na dodatkowe zajęcia lekcyjne, zarówno wyrównujące dla słabszych uczniów, jak i wzbogacające wiedzę tych najzdolniejszych, wynosiła blisko 420 tys. zł. Informacje z przebiegu realizacji projektu w linku z prawej strony ekranu "Rzyszłe sukcesy rodzą się dzisiaj".

 Unijna przedsiębiorczość

Projekt, napisany z myślą o rozwijaniu przedsiębiorczości wśród dorosłych mieszkańców Gmin Smyków,nosił nazwę "Więcej wiemy – lepiej żyjemy w Gminie Smyków”. Jego adresatami byli głównie rolnicy, zainteresowani rozszerzeniem działalności czysto rolniczej o agroturystykę. Na szkolenia, warsztaty, wyjazd studyjny, materiały pomocnicze dla uczestników projektu, Gmina Smyków uzyskała blisko 45 tys. zł. dotacji unijnej, także z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W sumie, w ciągu siedmiu miesięcy trwania kursu agroturystycznego, ze specjalistycznych szkoleń skorzystało 50 osób. 

 

 

 Zespół projektowy dla tego zadania: Elżbieta Sosnowska – koordynator (z prawej), oraz Karolina Gola – zastępca koordynatora. /TEK/

123