Sołtysi

Sołtys Sołectwo i wsie wchodzące w skład sołectwa Kontakt
Zofia Pacak Adamów 785 405 520
Kazimiera Opala Cisownik, Strażnica 41/373 98 11
Halina Salicka Kozów 41/373 92 43
Grzegorz Młodawski Królewiec, Królewiec Poprzeczny,
Piaski Królewieckie, Zastawie
 605 860 282
Joanna Długosz Matyniów, Świnków 667 979 306
Zofia Wanat Miedzierza, Pokoradz, Rozgół 727 628 906
Sylwester Obratański Przyłogi, Znajoma
660 384 676
Bernarda Curzytek Salata, Muszczarz 781 955 593
Grażyna Surma Smyków 41/ 37 39 079
Urszula Miśtal Stanowiska 41/373 92 81
Tomasz Opala Trawniki 600 337 579
Krzysztof Pawlikowski Wólka Smolana, Kawęczyn 785326789