Wójt gminy

Jarosław Pawelec, Wójt Gminy Smyków

Kontakt: 41/ 373-91-81 wew. 31

e- mail:wojt@smykow.pl