Wójt gminy

Józef Śliz, Wójt Gminy Smyków

Kontakt: 41/ 373-91-81 wew. 31

e- mail:gmina@smykow.pl