PROJEKT FOTOWOLTAIKA

Szanowni Mieszkańcy

Staropolski Związek Gmin i Miast zamierza ubiegać się o dotacje z programu 3.1 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych. Program przewiduje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych. Uczestniczyć w nim będą mogli mieszkańcy Gmin: Końskie, Radoszyce, Ruda Maleniecka, Fałków, Słupia i Smyków.
Dla starannego przygotowania wniosku o dotacje niezbędna jest wiedza o ilości zainteresowanych, gotowych na sfinansowanie udziału własnego i spełniających kryteria prawne i techniczne. W związku z tym zapraszamy do wypełnienia i złożenia załączonej ankiety. Ankieta nie rodzi zobowiązań prawnych, zarówno dla Związku jak i mieszkańców Gmin, którzy ją wypełnią. Ma charakter informacyjny i służy ocenie zainteresowania udziałem w projekcie, ale data jej złożenia we właściwym urzędzie gminy może mieć wpływ na zakwalifikowanie do udziału w projekcie.
Konkurs i regulamin zostanie ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w II kwartale 2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu i ewentualne podpisanie umowy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, a Staropolskim Związkiem Gmin i Miast nastąpi prawdopodobnie w IV kwartale 2017 r. Podpisanie umowy przedwstępnej pomiędzy Staropolskim Związkiem Gmin i Miast, a mieszkańcami nastąpi prawdopodobnie w II kwartale 2017 r. Szczegółowe informacje o zasadach realizacji i finansowania projektu przekazane zostaną podczas zebrań z zainteresowanymi po opublikowaniu przez Urząd Marszałkowski właściwych regulaminów.

Z poważaniem
W imieniu Staropolskiego Związku Miast i Gmin
Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Obratański

Ankieta-fotowoltaika

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *