gimnazjum

Projekt unijny „Wychodzę w świat” w Gimnazjum w Miedzierzy

W Gimnazjum w Miedzierzy dzięki staraniom pani dyrektor Beaty Janiszewskiej od stycznia do końca roku szkolnego 2016/2017 odbywać się będą zajęcia rozwijające, wyrównujące   i dodatkowe w ramach projektu „Wychodzę w świat”. Projekt jest współfinansowany   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś Priorytetowa 8. „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo”, Działanie 8.3 „Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego”, Poddziałanie 8.3.4. „Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez CNJA Edukacja Witold Szaszkiewicz Sp. J. z siedzibą w Krakowie.

W projekcie biorą udział wszyscy uczniowie gimnazjum, w sumie 103 osoby oraz nauczyciele tutejszej szkoły. W ramach zajęć rozwijających odbywają się zajęcia z języka angielskiego, matematyki, informatyki oraz biologiczno – chemiczno – fizyczne. Wśród zajęć wyrównujących są zajęcia z matematyki, języka angielskiego, fizyki i chemii. Pozostałe zajęcia to zimowe warsztaty teatralno – językowe rozwijające umiejętności porozumiewania się w języku angielskim, zajęcia z przedsiębiorczości oraz zajęcia doradztwa zawodowego z zakresu inicjatywności i przedsiębiorczości.

W ramach projektu „Wychodzę w świat” zostaną również zakupione liczne pomoce dydaktyczne, z których korzystać będą uczniowie i nauczyciele, m.in.: modele brył przestrzennych, odtwarzacz płyt CD, Wielki słownik angielsko – polski PWN, dwa komputery wraz z oprogramowaniem, doposażona zostanie pracownia chemiczna oraz biologiczna. Wypada więc tylko życzyć uczniom niegasnącego zapału do zdobywania wiedzy!

gimnazjum

Na zdjęciu wszyscy beneficjenci projektu: 103 uczniów i nauczyciele gimnazjum.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *