„Naucz się ratować życie!”

   Pod takim  hasłem  4 lutego bieżącego roku w SP Królewiec odbyły się warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy przeznaczone  dla uczniów, a  zorganizowane przez szkolnego opiekuna PCK Lucynę Basiak. Zajęcia przeprowadził lekarz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach Michał Skuza.
Uczestnicy w formie praktycznych ćwiczeń nauczyli się, jak bezpiecznie i skutecznie pomóc osobie potrzebującej pomocy.
Uczniowie przypomnieli numery telefonów alarmowych, dowiedzieli się, do kogo mogą zwrócić się o pomoc, gdy znajdą się w niebezpiecznej sytuacji oraz nauczyli się, jak przeprowadzić prawidłową rozmowę telefoniczną z dyspozytorem i wezwać pomoc do osoby poszkodowanej w wypadku. W trakcie praktycznych ćwiczeń uczyli się sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej oraz układać ją w bezpiecznej pozycji bocznej ustalonej.
Wykorzystując fantomy dzieci uczyły się, jak pomóc rannemu, który nie oddycha. Uczniowie ćwiczyli oddechy oraz uciski ratownicze. Wszyscy zapamiętali, że należy wykonać 2 oddechy ratownicze i dokonać 30 ucisków klatki piersiowej. Dodatkowo uczestnicy poznali, jakie czynności wykonać i  pomóc osobie, która się zadławiła.
Zajęcia były atrakcyjne. Uczniowie chętnie wzięli w nich udział. Szybko uczyli się czynności niezbędnych do ratowania życia, świetnie radzili sobie z praktyczną nauką udzielania pierwszej pomocy. Pozytywnym efektem podjętych  działań jest to, że już od najmłodszych lat dzieci oswajają się ze świadomością konieczności niesienia pomocy poszkodowanym. Uczą się odpowiedniego zachowania w obliczu wypadku, potrafią prawidłowo wezwać pomoc przez telefon oraz wykonać najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej.
Dzięki powyższym zajęciom uczymy dzieci i młodzież uwrażliwienia na krzywdę drugiego człowieka, a przede wszystkim zaszczepiamy ideę niesienia bezinteresownej pomocy oraz odpowiedzialności za siebie i innych – podsumowała Lucyna Basiak.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *