Trwa nabór osób do projektu „Aktywna integracja – równe szanse – lepsza przyszłość”

College Medyczny w Kielcach przy ul. Wesołej 19/3 na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 prowadzi nabór do projektu „Aktywna integracja – równe szanse – lepsza przyszłość” w związku z tym zaprasza osoby z terenu miasta Kielce oraz województwa świętokrzyskiego zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny, w tym osoby niepełnosprawne do skorzystania z bezpłatnych porad specjalistów.
Szczegółowych informacji o projekcie można uzyskać pod numerem telefonu 511813721 lub osobiście w Centrum Interwencji Kryzysowej w Kielcach przy ul. Wesołej 19/3, II piętro.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *