Możliwość uzyskania pożyczki ze środków WFOŚiGW

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje o możliwości uzyskania pożyczki, która wykorzystana byłaby na sfinansowanie wkładu własnego w kosztach instalacji Odnawialnych Źródeł Energii – panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, solary.
Z aktualnych założeń dotyczących finansowania OZE ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego wynika, że będzie to 60% wydatków kwalifikowanych, zatem mieszkaniec musi pokryć pozostałe 40%. Zapewne nie wszyscy mieszkańcy będą gotowi na taki, jednorazowy wydatek. Dlatego Zarząd Funduszu rozważa uruchomienie linii kredytowej w wybranych bankach dla osób fizycznych w celu umożliwienia udziału tym wszystkim, którzy nie posiadają środków na wkład własny. Byłaby to pożyczka zwrotna z oprocentowaniem stałym – 3% w skali roku, tj. pożyczka do 95% różnicy pomiędzy wydatkami kwalifikowanymi, a dotacją ze środków RPO.

W związku z powyższym osoby zainteresowane pożyczką proszone są o przekazanie informacji zwrotnej (o przybliżonej wartości pożyczki) do Urzędu Gminy w Smykowie.

1. osobiście – pokój nr 9, p. Mariusz Milczarek
2. elektronicznie – adres: mariusz.milczarek@smykow.pl
3. telefonicznie – 41-37-391-81 wew. 52

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *