ZOFIA DUDEK, AMELIA BĄK, IGOR ZROŚLAK ORAZ DZF „KRÓLEWIACZKI” WŚRÓD NAJLEPSZYCH ZESPOŁÓW W WOJEWÓDZTWIE

  18 marca 2017 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach zaprezentowali się najlepsi miłośnicy folkloru. Uczestnicy zostali podzieleni na cztery kategorie: zespoły śpiewacze, soliści-wokaliści, instrumentaliści oraz zespoły pieśni i tańca. Zgodnie z regulaminem wykonawcy zobowiązani zostali do zaprezentowania nowego programu artystycznego.
  Nad przebiegiem przeglądu czuwała Rada Artystyczna, która oceniała poziom występu, czyli czystość śpiewu, dykcję, technikę wykonania i interpretację. Zwracała uwagę również na dobór repertuaru i zgodność etnologiczną.

W KATEGORII ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH I MIEJSCE EX AEQUO – Zofia Dudek, Amelia Bąk, Igor Zroślak z Królewca oraz Działoszanki Plus z Działoszyc.

W KATEGORII ZESPOŁÓW PIEŚNI I TAŃCA II MIEJSCEDZF Królewiaczki z Królewca.

     Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody pieniężne ufundowane przez Starostwo Powiatowe, współorganizatora Dziecięcej Estrady Folkloru. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa, Adam Jarubas.

    Młodych artystów do największej imprezy popularyzującej kulturę ludową przygotowały: Dorota Kołodziejczyk i Agnieszka Nowacka.

Zespół wystąpił w składzie: Zofia Dudek, Amelia Bąk, Julia Brzykcy, Julia Wróbel, Julia Spera, Dominika Stępniewska,  Kinga Piec, Kinga Owczarek, Igor Zroślak, Joanna Lachowska, Patrycja Zbróg, Aleksandra Stachura, Wiktor  Piekarski.

SERDECZNIE  GRATULUJEMY

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *