sąd 7

Spotkanie z Temidą, czyli edukacja młodzieży w sądzie

Dnia 22 marca br. uczniowie klas trzecich gimnazjum uczestniczyli w wycieczce  do Sądu Rejonowego w Końskich. Celem wyjazdu, zorganizowanego przez p. Edytę Wydrę w ramach przedmiotu wiedza o społeczeństwie, było zapoznanie trzecioklasistów z zasadami funkcjonowania sądownictwa w Polsce, zwiedzanie instytucji oraz możliwość uczestniczenia w charakterze publiczności w rozprawie. Wizyta ta również miałaby charakter doradztwa zawodowego dla uczniów, którzy stoją przed wyborem dalszej drogi edukacji.

sąd 6

sąd 5

Na początku Pan Sędzia z Wydziału Karnego opowiedział o strukturze sądownictwa  w Polsce, wyjaśnił, jak wygląda przewód procesowy, gdzie zasiada prokurator, oskarżony, świadkowie. Zwrócił uwagę młodzieży na funkcjonowanie ławnika – sędziego społecznego, którego głos jest tyle samo ważny, co głos sędziego głównego.

sąd 4

sąd 3

Następnie uczniowie w charakterze publiczności przysłuchiwali się rozprawie sądowej,  by przygotować się do sprawy, jaką sami mieli odegrać. Kilkunastu uczniów weszło w role,  jakie często spotykamy w czasie przewodu sądowego: poszkodowana – K. Tomala, oskarżony- B. Tomaszewski, obrońca- M. Spera, oskarżyciel- A. Kowalczyk, J. Kuśmierczyk, K. Bednarz,  skład sądu – M. Szustak, W. Stachera, W. Piec, świadkowie- P. Janus, W. Maleszak, B. Zbróg, K. Lachowski. Z pomocą Pana Sędziego, który pilnował wszystkich prawidłowości i tłumaczył m.in. różnicę między terminologią językową – składać zeznania, składać wyjaśnienia, składać opinię, udało się gimnazjalistom przeprowadzić rozprawę i ogłosić wyrok.

sąd 2

sąd 1

Na zakończenie Sędzia wytypował trzech uczniów z najlepszą grą autorską  –  W. Stachera, W. Maleszak, B. Zbróg. Natomiast uczennice A. Banasik i M. Maleszak  w imieniu społeczności gimnazjalnej złożyły podziękowanie Sędziemu za bardzo interesującą i pełną wrażeń lekcję w sądzie.  Opiekunami w czasie wyjazdu były nauczycielki: p. A. Łącka, p. Magdalena Faszczewska, p. E. Wydra.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *