KOLEJNA PRZYGODA Z ASTRONOMIĄ

  Seanse w mobilnym planetarium odbywają się cyklicznie w królewieckiej podstawówce. Uczniowie chętnie korzystają z takiej formy zajęć. Tym razem inicjatorką niezwykłej podróży do najdalszych zakątków kosmosu była pani dyrektor Anna Cholewińska.
29 marca 2017 r. młodzi naukowcy za pomocą nowoczesnego narzędzia edukacji wędrowali przez Układ Słoneczny i podziwiali planety.
Kolejny pokaz dostarczył niezapomnianych przeżyć i wzruszeń. Młodzi astronauci, zaspokoili ciekawość oraz  uzupełnili przerabiany materiał.
Zajęcia były zgodne z podstawą programową z zakresu wiedzy o środowisku, geografii, astronomii i fizyki. Seans, zarówno tematem, zakresem podawanych informacji i formą był dostosowany do wieku uczestników, co przyczyniło się do aktywnego i efektywnego udziału w wyjątkowych zajęciach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *