egzamin 20

TAKA „MAŁA MATURA”, ALE STRES DUŻY

Egzamin gimnazjalny, tzw. mała matura, w tym roku przypadł na 19 – 21 kwietnia. Mimo że w kalendarzu wiosna, gimnazjalistów powitała śnieżna zima. Nic jednak nie popsuło uczniom uroczystego nastroju. W tym roku do egzaminu przystąpiło 33 uczniów klas trzecich. Odświętnie ubrani zasiedli przy wylosowanych stolikach. Pani dyrektor Beata Janiszewska życzyła wszystkim przed egzaminem sukcesów i symbolicznego „połamania pióra”. Pani Edyta Wydra, nauczycielka historii, wos i języka polskiego, wręczyła trzecioklasistom symboliczne grosiki, które miały im przynieść szczęście. Podobno zdziałały cuda, ale o tym przekonamy się 16 czerwca, gdy pojawią się wyniki.

egzamin 18

egzamin 19

egzamin 17

egzamin 16

egzamin 15

egzamin 14

egzamin 13

Pierwszego dnia zmagali się z testem z przedmiotów humanistycznych: historii, wos i języka polskiego. Z ich wypowiedzi wynika, że nie były trudne. Na teście z wiedzy o społeczeństwie zagadkowe okazało się określenie „szara strefa”, natomiast na historii należało np. dopasować daty do konkretnych wydarzeń. A najbardziej ucieszyła gimnazjalistów rozprawka na temat „Czy marzenia mogą mieć sprawczą moc?”. Drugiego dnia zdawali egzamin z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. Nie było łatwo. Chemia okazała się dość trudna, choć zdania jak zwykle były podzielone. Natomiast  trzeciego dnia pisali test z języka angielskiego. Najpierw poziom podstawowy, potem rozszerzony. Każdego dnia gimnazjalistów wspierali nauczyciele i rodzice, którzy przygotowali też dla uczniów poczęstunek między egzaminami.

egzamin 12

egzamin 11

Pani dyrektor Beata Janiszewska i Grono Pedagogiczne ZS w Miedzierzy serdecznie dziękują rodzicom za zaangażowanie i pomoc podczas egzaminów gimnazjalnych  naszych „dużych Słoneczek”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *