Projekt Unijny „SPARK – Świętokrzyski Program Aktywizacji i Rozwoju Kompetencji”

Projekt „SPARK – Świętokrzyski Program Aktywizacji i Rozwoju Kompetencji” nr POWR.01.02.01-26-0088/16 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Realizatorem Projektu jest Pozaszkolny Ośrodek Kształcenia Zawodowego „SYSTEM” Sp. z o.o. z siedzibą 42-500 Będzin, ul. Sienkiewicza 33d/8 – Lider oraz TOTAL WORK Ewa Mączko 38-400 Krosno, ul. Podkarpacka 8d – Partner.
Biuro Projektu mieści się w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 76 pok. 307. Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2017 – 31.03.2018, a udział w projekcie jest bezpłatny.
Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia młodych osób w wieku 15-29 lat w tym niepełnosprawnych, biernych zawodowo i niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, nieuczestniczących w szkoleniu i kształceniu (tzw. młodzież NEET) z województwa świętokrzyskiego.
Oferujemy:
1. Spotkania z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy,
2. Kursy zawodowe (ze stypendium szkoleniowym 8,61 zł/godz.):
– spawacz metodą TIG/MAG
– monter odnawialnych źródeł energii plus uprawnienia SEP G1, G2, G3,
– opiekun osób starszych z masażem,
3. 3-miesięczne staże zawodowe (ze stypendium stażowym w wysokości 1850 zł netto/m-c).

ulotka z ogłoszeniem o rekrutacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *