101

„Młodzież z Miedzierzy dopalaczom śmierć wymierzy”

Pod takim hasłem w Gimnazjum w Miedzierzy przeprowadzone zostały działania mające na celu propagowanie zdrowego stylu życia i porażenie wiedzy uczniów o profilaktyce antydopalaczowej.

apel 10

Na przełomie maja i kwietnia uczniowie bardzo chętnie zaangażowali się    w zorganizowaną podczas przerw sesję fotograficzną zatytułowaną ”Dopalacze kradną życie”. Udział w tej sesji , to kolejna forma protestu przeciw tym środkom.

apel 2

apel 1

Kilka dni później , gimnazjaliści kolejny raz wyrazili swoje „NIE” dla dopalaczy poprzez odtańczenie ich ulubionego tańca integracyjnego- tzw. „belgijki” oraz złożenie podpisu pod hasłem: ”Młodzież z Miedzierzy dopalaczom śmierć wymierzy”, na wcześniej przygotowanym transparencie.

apel 11

23 maja został organizowany apel, podczas którego podsumowano wszystkie wcześniejsze działania przeciw dopalaczom. Prowadząca Weronika Węgrzyn podczas tego apelu, wskazała negatywne skutki zażywania tych środków oraz uczuliła jak istotne jest podejmowanie właściwych decyzji i zachowanie asertywnej postawy. Wszystkie zawarte w prezentacji spoty i piosenki podkreślały fakt, że wszystkie podjęte przez nas decyzje (również i te złe) mają wpływ na całe nasze dalsze życie, którego niestety nie da się przewinąć, czy cofnąć.

apel 12

Kolejnymi momentami zadumy i refleksji nad życiem było wykonanie piosenek: „Życie choć piękne , tak kruche jest” przez Zuzannę Dudek przy akompaniamencie Michała Pakuły oraz „Modlitwa ” wyśpiewana przez Aleksandrę Banasik.

apel

Na tym nietypowym, pełnym zadumy, a nawet wzruszenia, apelu pojawili się wyjątkowi goście: Pan Marcin Szyposzyński – przedstawiciel Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Końskich oraz Pan Jarosław Starnowski  – reprezentant Komendy Policji w Radoszycach, którzy na zakończenie spotkania przeprowadzili krótkie pogadanki na temat tych używek. Ponadto nasi goście na czele z Panią Dyrektor Beatą Janiszewską złożyli swoje podpisy na transparencie , wyrażając tym samym poparcie dla całej naszej kampanii przeciw dopalaczom.

apel 7

apel 15

apel 5

apel 4

apel 3

Rozstrzygnięto również konkurs fotograficzny, w którym :

I miejsce zajęła Marcelina Kuśmierczyk  klasa Ib,

I miejsce

II miejsce Weronika Węgrzyn klasa IIb, Amelia Jaremcio klasa Ia

III miejsce Jowita Węgrzyn klasa IIb i Julia Kuśmierczyk klasa IIIa

Pani Dyrektor pogratulowała wszystkim zwycięzcom, wręczyła słodkie upominki oraz nagrodę książkową.

apel 9

24 maja gimnazjaliści wzięli udział w kolejnej pogadance na temat dopalaczy , tym razem przeprowadzonej przez przedstawiciela Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich.

apel 8

Uwieńczeniem wszystkich działań był pieszy rajd do Cisownika połączony z ogniskiem integracyjnym, który odbył się 2 czerwca. Opiekunami podczas rajdu sprawowali : K. Spera, A. Zroślak, E. Kosma, J. Duda oraz K. Sykuła.

apel 14

apel 13

Celem zorganizowanej kampanii profilaktycznej było zmniejszenie zjawiska uzależnień wśród młodzieży szkolnej, poprzez kształtowanie pożądanych społecznie postaw, umacnianie asertywnych zachowań, podnoszenie świadomości i wiedzy młodzieży na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą narkotyki i dopalacze. Ponadto wszystkie powyższe działania miały na  celu zachęcenie młodzieży do alternatywnych form spędzania  wolnego czasu i promowania zdrowego, wolnego od uzależnień stylu życia.

Organizatorami wszystkich działań była pani Katarzyna Spera oraz Katarzyna Sykuła.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *