Projekt „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – II edycja”

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój z Kielc oraz Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży ze Staszowa realizuje projekt „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – II edycja”, który ma na celu wspieranie liderów lokalnych, rozwój młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Zadanie to będzie realizowane poprzez działania animacyjno-doradcze oraz przyznawanie mikrograntów – dotacji do 5000,00 zł na realizację małych lokalnych inicjatyw lub finansowanie lokalnych przedsięwzięć grup nieformalnych kwotami do 5000,00 zł na inicjatywę.

Aktualnie ogłoszony został I nabór wniosków w ramach konkursu FIO nr 1/2017. W tym konkursie wysokość środków finansowych zaplanowanych na dofinansowanie mikrodotacji to 180.000,00 zł (alokacja może jeszcze ulec zwiększeniu). W celu ubiegania się o mikrodotację, organizacja pozarządowa, grupa nieformalna lub samopomocowa powinna złożyć wniosek o mikrodotację w formie elektronicznej za pomocą aplikacji dostępnej na stronie internetowej www.fio.sir.com.pl

Termin składania wniosków: 26.06.2017 r. (od godz. 8:00) – 07.07.2017 r. (do godz. 16:00).

informacja o I naborze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *