Smykowskie przedszkolaki

Projekt pn.: „ Smykowskie przedszkolaki” realizowany przez Gminę Smyków

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Smyków  od 1 sierpnia 2017r. przystąpiła do realizacji projektu  pn.: „Smykowskie przedszkolaki”. Projekt skierowany jest do dzieci 3, 4 i 5 letnich zamieszkałych w Gminie Smyków.
W ramach projektu edukacją przedszkolną zostaną objęte dzieci z Punktów Przedszkolnych w Królewcu
i w Miedzierzy. W ramach otrzymanych środków zostanie zwiększony czas pracy w w/w Punktach Przedszkolnych z 5 godzin do 10 godzin. Punkty przedszkolne będą czynne od 7:00 do 17:00. Podstawa programowa realizowana będzie z dziećmi w czasie 5 godzin dziennie. Pozostały czas zostanie przeznaczony realizowanie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz na dodatkowe zajęcia: zajęcia rytmiki, logopedyczne, korekcyjne, pedagogiczno-psychologiczne w wymiarze 1 godziny tygodniowo dla każdej grupy. Dzieci w tym czasie będą miały zapewnioną bezpłatną edukację przedszkolną oraz darmowe całodzienne wyżywienie. Sale przedszkole zostaną dodatkowo wyposażone w najpotrzebniejsze meble, zabawki, pomoce dydaktyczne. Wszystkim dzieciakom zostaną zakupione podstawowe wyprawki przedszkolne. Okres realizacji projektu to 01.08.2017r. 30.06.2018r.

Informujemy, iż po pierwszej rekrutacji są jeszcze wolne miejsca dla dzieci w wieku 3-5 lat.

Rekrutacja trwa!

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Smykowie – pokój Nr 9.

Ponadto informujemy, iż rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się 4 września 2017r.

Serdecznie zapraszamy!!!

 

Plakat promocyjny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *