ipn 4

Wyjazd edukacyjno – integracyjny do Kielc

Dnia 27 października br. sześćdziesięciu sześciu uczniów klas II i III gimnazjum uczestniczyło w wycieczce do Kielc. Opiekunami młodzieży byli nauczyciele: p. Magdalena Faszczewska, p. Katarzyna Spera, p. Edyta Wydra, p. Anna Łącka, p. Edyta Kosma i p. Jerzy Duda. Założeniem wyjazdu było poznawanie mechanizmów powstawania dyskryminacji i jej przeciwdziałanie, kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej, kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych oraz w środkach transportu, integracja uczniów i wzmocnienie więzi koleżeńskiej.

ipn

ipn 1

ipn 2

ipn 3

Na początku młodzież uczestniczyła w  dwumodułowym spotkaniu  w Instytucie im. Jana Karskiego, składającym się z warsztatów oraz wykładu  z elementami historii pogromu kieleckiego. Celem zajęć przeprowadzonych w Instytucie miała być refleksja na temat dyskryminacji i jej form, na temat tego, że każdy może stać się sprawcą lub ofiarą, biernym świadkiem bądź zwykłym bohaterem. Uczniowie, zaczynając od stereotypów i etykietowania ludzi, poznawali mechanizmy powstawania uprzedzeń i dyskryminacji Uczestnicząc  w warsztatach, młodzież miała nabyć taką wiedzę, aby potrafiła aktywnie przeciwdziałać postawom dzielącym ludzi na lepszych i gorszych. Podczas zajęć wykorzystane zostały fragmenty filmów dokumentalnych dotyczące dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami oraz wspomnienia świadków ocalałych z pogromu w Kielcach.                        Kolejnym punktem  wycieczki był seans w kinie  Helios pt. Geostorm.  Film z gatunku science-fiction przedstawiał przyszłość naszej planety oraz  historię dwóch braci, od których zależały losy całego świata. Późnym popołudniem wróciliśmy do domów w doskonałych humorach. Uczniowie na wyjeździe zachowywali się kulturalnie, rozważnie i zgodnie z regulaminem. Potrafili właściwie zachować się w Instytucie, pilnowali czystości w kinie i w autobusie, byli względem siebie koleżeńscy i punktualni. Można z pewnością stwierdzić, że założone cele wycieczki zostały osiągnięte.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *