„PIĘKNA NASZA SZKOŁA CAŁA… DZIĘKUJEMY”

  Szkoła wygląda jak nowa. Generalny remont głównego skrzydła zmienił diametralnie wnętrze budynku. Przybyło nowych pomieszczeń, sale lekcyjne stały się przestronne i nowoczesne.  W wyniku termomodernizacji ocieplono ściany, a w kotłowni zamontowano wysokiej klasy kotły na pellet.

  To wszystko było możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu i życzliwości wielu osób.

  Z tej właśnie okazji 6 grudnia 2017 r. odbyła się wyjątkowa uroczystość – podpisanie umowy o dofinansowanie remontu Szkoły Podstawowej w Królewcu oraz KONCERT  WDZIĘCZNOŚCI.

Na początku pan Józef Śliz – Wójt Gminy Smyków przypomniał, że inwestycja nie byłaby możliwa bez dofinansowania w ramach celowego programu 3.3. „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla projektów realizowanych w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej”.

Po przemówieniu odbyło się uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie w/w inwestycji w kwocie 847,230.33 zł.

W uroczystości wzięli udział: p. Agata Binkowska – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, p. Bogdan Soboń – Starosta Konecki, p. Józef Śliz – Wójt Gminy Smyków, p. Radosław Orzelski – Zastępca Wójta Gminy Smyków, p. Wiesława Lesiak – Skarbnik Gminy Smyków, Radni Rady Gminy  z Przewodniczącym p. Dariuszem Janusem,
p. Beata Janiszewska – Dyrektor Zespołu Szkół w Miedzierzy, przedstawiciele mediów lokalnych powiatu koneckiego, p. Sylwia Dulewicz – inspektor ds.   oświaty, kultury i sportu,
p. Elżbieta Sosnowska – inspektor ds. promocji, rozwoju gminy i archiwum zakładowego, sołtysi, rodzice, dzieci, młodzież i nauczyciele.

  Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna – KONCERT  WDZIĘCZNOŚCI pn. „PIĘKNA  NASZA  SZKOŁA  CAŁA…  DZIĘKUJEMY” na podstawie autorskiego scenariusza napisanego specjalnie na tę okazję.

Każdy wiersz był podziękowaniem dla zaproszonych gości, a uzupełnieniem dedykowany utwór. Doskonale zaśpiewane piosenki i piękne układy choreograficzne nagradzano gromkimi brawami.

Część artystyczną przygotowały panie: Agnieszka Nowacka, Dorota Kołodziejczyk, Lucyna Basiak.

Przepiękną dekorację wykonały panie: Jadwiga Fidor, Helena Karbownik, Lidia Pakuła, Katarzyna Sykuła, Justyna Piekarska, Justyna Łosiak.
Za nagłośnienie i obsługę sprzętu odpowiedzialni byli: p. Jacek Kołodziejczyk, ks. Adam Ślusarczyk.
O wpisy gości w Księdze pamiątkowej dbała p. Sylwia Pałgan.
Zdjęcia podczas uroczystości wykonywała p. Krystyna Grzegorczyk.
Panie: Justyna Kłębek, Małgorzata Michalak, Aneta Zroślak, Jolanta Błońska, Elżbieta Kucharska i Elżbieta Zbróg odpowiedzialne były za przygotowanie hali.
Tablo SZKOŁA PRZED I W CZASIE REMONTU przygotowały panie: Magdalena Woźniak i Agata Jarzyńska.

Na zakończenie władze gminy przygotowały słodką niespodziankę.

Tegoroczne MIKOŁAJKI pozostaną na długo w pamięci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *