„Najlepszy rachunek: dobro + szacunek”

   Dzieci z punktu przedszkolnego, oddziałów zerowych oraz uczniowie klas I-VII SP w Królewcu  obejrzeli spektakl pt. „Najlepszy rachunek: dobro + szacunek”  w wykonaniu aktorów z Teatru Arena z Białegostoku.
Publiczność z uwagą śledziła przygody małego chłopca Stasia,   który nie znał zasad dobrego wychowania. Na szczęście bohater zrozumiał, że każdy żart ma swoje granice i że nikomu nie wolno sprawiać przykrości.

    Aktorzy przypomnieli uczniom, że nie można wyśmiewać się z innych osób. Uświadomili także, że należy pomagać sobie nawzajem, być dobrym, uczynnym, a szacunek do innych, bez względu na wiek jest jedną z najważniejszych wartości.

Pani dyrektor Anna Cholewińska podziękowała aktorom za występ.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *