ZAPRASZAMY NA IV FORUM AKTYWNYCH KOBIET ZIEMI KONECKIEJ

  1. „Tradycje i przyzwyczajenia kulinarne, a nowe trendy w żywieniu rodziny”

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i kobiecych, grup nieformalnych  oraz  instytucji i podmiotów zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju lokalnego na Forum Aktywnych Kobiet Ziemi Koneckiej, które odbędzie się 22 marca  2018 roku o godzinie 10.00 w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Celem  przedsięwzięcia jest aktywizacja kobiet, mieszkanek terenów wiejskich
w zakresie profilaktyki prozdrowotnej i racjonalnego żywienia. Podczas forum poruszona zostanie tematyka dotycząca tradycji i przyzwyczajeń kulinarnych oraz nowych trendów w żywieniu rodziny. Uczestnicy zdobędą wiedzę w zakresie stylu życia, tradycji i  nowoczesności w wizerunku oraz dowiedzą się o tym, jaki  wpływ na zdrowie ma aktywność fizyczna. Wykłady z tego zakresu przeprowadzą specjaliści: dietetyk-psycholog, stylistka oraz trenerka fitness.
Wydarzeniu towarzyszyć będzie prezentacja i sprzedaż naturalnych produktów żywnościowych (np. olejów, soków, miodów, serów, herbat ziołowych), a także  pokazy upiększające-pielęgnacyjne.
Warunkiem udziału w forum jest przesłanie karty zgłoszenia w formie elektronicznej na adres: halina.szymanska@sodr.pl    lub w formie papierowej na adres:

ŚODR Modliszewice
Piotrkowska 30
26-200 Końskie

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 marca 2017 r. Udział w forum jest bezpłatny.
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje: St. specjalista do spraw ROW Halina Szymańska tel.: 41 372 22 84 do 86

Karta zgłoszenia IV Forum Aktywnych Kobiet Ziemi Koneckiej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *