KSWP zaprasza do udziału w projekcie

Informacja o projekcie

Krajowe Stowarzyszenie wspierania Przedsiębiorczości informuje, że od dnia 01.03.2018 r. realizuje projekt pn. „Aktywność to Twoja szansa” z Działania 1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałania 1.2.1 „Wsparcie udzielane
z Europejskiego Funduszu Społecznego” na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest poprawa aktywności zawodowej 108 osób, w wieku od 15 do 29 roku życia zamieszkujących na terenie województwa świętokrzyskiego w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzieży NEET, w tym wyłącznie osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP poprzez udział w/w osób w programie aktywizacji zawodowej.

Uczestnikom projektu „Aktywność to Twoja szansa” jest oferowany udział
w następujących formach wsparcia:

  1. Indywidualne poradnictwo zawodowe (w tym opracowanie Indywidualnych Planów Działania)
  2. Grupowe poradnictwo zawodowej

III. Szkolenia:

1.Magazynier – Operator wózków jezdniowych + uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego

  1. Kelner z elementami baristy, obsługa kasy fiskalnej + certyfikat ECDL BASE
  2. Przedstawiciel handlowy + certyfikat ECDL BASE
  3. Staże: 6 miesięczne dla 108 osób.

Szczegółowe informacje oraz wymogi dotyczące możliwości udziału w projekcie zamieszczone zostały w regulaminie rekrutacji oraz regulaminie uczestnictwa w projekcie, dostępnych na stronie internetowej http://kswp.org.pl/

w załączeniu
1) ulotka reklamowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *