MOBILNE CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Z WIZYTĄ W SP KRÓLEWIEC

W dniu 27 kwietnia 2018 r. do uczniów klasy siódmej ze Szkoły Podstawowej w Królewcu  na zaproszenie pani dyrektor Anny Cholewińskiej przyjechały panie: Paulina Gębska i Magdalena Szczepańczyk  z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej.

Głównym celem spotkania było zwiększenie dostępu o usług i poradnictwa zawodowego dla młodzieży, wyposażenie jej w informację, wiedzę i wszechstronne umiejętności radzenia sobie w sytuacji dynamicznych zmian społecznych i gospodarczych – umiejętności aktywnego i elastycznego planowania własnego rozwoju zawodowego.
Doradcy zawodowi poinformowali młodzież o dostępie do: informacji edukacyjno-zawodowych; multimedialnego programu komputerowego; informacji o rynku pracy; treningów, szkoleń, kursów umiejętności; narzędzi i metod do planowania kariery; informacji o możliwych ścieżkach kształcenia.
Następnie panie przeprowadziły z siódmoklasistami godzinne warsztaty pt. „Planowanie kariery, czyli jak wybrać zawód”.

Zajęcia bardzo podobały się uczniom, dlatego pani dyrektor Anna Cholewińska wraz z wychowawczynią p. Agnieszką Nowacką zaprosiły doradców zawodowych na kolejne zajęcia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *