piele

SPOTKANIE PRZEDSZKOLAKÓW Z PIELĘGNIARKĄ

W ramach realizacji programu profilaktycznego „Czyste powietrze wokół nas” dzieci z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Miedzierzy uczestniczyły w spotkaniu z pielęgniarką. Pani Renata Biegaj w bardzo ciekawy sposób przeprowadziła pogadankę na temat szkodliwości dymu papierosowego dla zdrowia każdego z nas.
Celem spotkania było zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego oraz wzbogacenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów i uchronienie dzieci przed „biernym paleniem”.

piel
Spotkanie było interesujące i bardzo pouczające dla małych słuchaczy. Kształtowanie prawidłowych postaw zdrowotnych wśród dzieci jest najskuteczniejszym działaniem w profilaktyce palenia tytoniu. Postawa obronna wobec zjawiska palenia tytoniu, którą uda się wykształcić w wieku przedszkolnym, owocuje przez całe życie.
Serdecznie dziękujemy pani Renacie Biegaj za poświęcony czas.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *