Warsztaty Profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Królewcu

  W ramach Koneckich Dni Profilaktyki 2018 w królewieckiej szkole odbyły się warsztaty dla uczniów klasy VI i VII na temat „Przemocy rówieśniczej”.
Zajęcia poprowadziła pani psycholog Mirosława Słowińska  z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich.
Uczniowie rozmawiali z panią psycholog na temat agresji i przemocy. Zastanawiali się, co jest przyczyną takich zachowań, skąd się biorą, jakie sygnały powinny niepokoić, jak można zapobiegać takim sytuacjom. Dyskutowali, jak można pomóc ofiarom przemocy rówieśniczej, co robić, by takich zachowań nie było, wreszcie jak panować nad własnymi emocjami, nad złością i agresją.


Wiele mówiono także o roli szkoły, rodziny, otoczenia, a także o konsekwencjach takich zdarzeń.
Pani psycholog dziękując uczniom za cenne spostrzeżenia, przekonywała, że zawsze należy w takich sytuacjach reagować, wyzwolić się z niemocy działania. Zachęcała również aby przyglądać się sobie, zajrzeć w głąb własnych emocji, bardziej się poznać.
Na tych refleksjach młodych ludzi bardzo nam zależy! Chcielibyśmy także, by mieli w trudnych sytuacjach zaufanie do dorosłych, do szkoły. By pamiętali, że wiedząc o przypadkach przemocy, mogą i powinni z nami o tym rozmawiać.
Spotkanie  zorganizowały pani dyrektor Anna Cholewińska oraz pedagog szkolny p. Magdalena Woźniak.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *