NASZE JEDNOSTKI OSP Z NOWYM SPRZĘTEM

Pod koniec marca tego roku, Wójt gminy Smyków Józef Śliz podpisał umowę w imieniu Gminy Smyków z przedstawicielem Ministerstwa Sprawiedliwości Panem Mikołajem Pawlakiem – Dyr. Dep. Spraw Rodzinnych i Nieletnich MS.

Ministerstwo Sprawiedliwości przychyliło się do wniosku złożonego przez gminę Smyków w ramach Programu I na realizację zadań Funduszu Sprawiedliwości Priorytet III B „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa” i udzieliło dotacji celowej w kwocie 87 623,12 zł. brutto, przy 1% wkładzie własnym gminy tj. (885,08 zł).

Za pozyskane pieniądze został zakupiony sprzęt do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia.

We wtorek 5 czerwca 2018 roku przedstawiciele wszystkich jednostek OSP w Gminie Smyków spotkali się w urzędzie gminy, aby odebrać nowy sprzęt ratowniczy.

Wójt Józef Śliz z zadowoleniem mówił o Programie i otrzymanej dotacji, również druhowie byli zadowoleni z pozyskanego sprzętu.

Poszczególne jednostki otrzymały:

OSP MIEDZIERZA – defibrylator

OSP KRÓLEWIEC – defibrylator, zestaw OSP R 1 (torba medyczna)

OSP PRZYŁOGI – narzędzia ratownicze Hooligan, zestaw OSP R 1 (torba medyczna)

OSP KOZÓW – zestaw ratownictwa drogowego Holmatro

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *