Moje pierwsze „PRAWO JAZDY” – egzamin na kartę rowerową

  5 czerwca 2018 r. uczniowie klas IV a i b oraz klasy V Szkoły Podstawowej w Królewcu po raz pierwszy zdawali egzamin praktyczny na kartę rowerową w Szkole Podstawowej w Miedzierzy.
Dzieci przygotowywały się do niego od września ubiegłego roku, poznając zasady ruchu drogowego, uczyły się znaków drogowych, przeszły szkolenie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i  poznały budowę oraz obowiązkowe wyposażenie roweru.  W egzaminie praktycznym uczestniczyło 62 uczniów.
Warunkiem przystąpienia do tej części egzaminu było wcześniejsze, pozytywne rozwiązanie testu zawierającego pytania dotyczące zasad poruszania się po drogach.
Egzamin przeprowadziły pani Magdalena Faszczewska – nauczyciel SP w Miedzierzy oraz pani Helena Karbownik – nauczyciel SP w Królewcu.
Na szczęście pogoda dopisała, podobnie jak umiejętności naszych uczniów, którzy bez większych problemów poradzili sobie z postawionymi przed nimi zadaniami.

 Po sprawdzeniu umiejętności uczniów asystent Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Końskich aspirant pan Łukasz Morka przeprowadził pogadankę na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także oficjalnie poinformowali uczniów, że każdy z nich od tego dnia jest pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego.

  Karty rowerowe uczniowie otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego, z rąk wychowawcy.
Bardzo dziękujemy dyrektorowi SP w Miedzierzy pani Beacie Janiszewskiej za udostępnienie placu manewrowego, na którym nasi uczniowie mogli odbyć egzamin praktyczny.         

 Wszystkim uczestnikom egzaminu gratulujemy uzyskania karty rowerowej!

                       Życzymy bezpiecznej jazdy!

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *