Wszystko co dobre, szybko się kończy….

Dobiegła końca I edycja 2018,  programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” Ministerstwa Sportu i Turystyki  oraz Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach”, którego Organizatorem był Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach. Współorganizatorem tego przedsięwzięcia był Urząd Gminy w Smykowie, który reprezentuje wójt – pan Józef Śliz we współpracy z dyrektorami szkół w Królewcu i w Miedzierzy, panią dyrektor Anną Cholewińską i panią  dyrektor  Beatą Janiszewską. Koordynatorem  projektu i opiekunem grupy była p. Elżbieta Zbróg. Drugim wychowawcą była  p. Sylwia Dulewicz. Ponadto w opiece nad dziećmi pomagała p.  Lucyna Basiak.

Program realizowało 30 uczniów kl. I – III ze szkół w Królewcu i Miedzierzy. Zajęcia na basenie rozpoczęły się w kwietniu i trwały do końca roku szkolnego. Dzieci korzystały z zajęć 2 razy w tygodniu wg. ustalonego harmonogramu. Łącznie odbyło się 20 lekcji nauki pływania. Dzieci uczestniczyły w szkoleniu nt. zasad bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych prowadzonym przez ratownika medycznego p.  Marcina Pytlosa.

Rodzice uczniów okazali zadowolenie z takiej formy spędzania wolnego czasu twierdząc, że umiejętność pływania jest bardzo ważna i przydatna w życiu. Ponadto dobrze wpływa na ogólną sprawność fizyczną dzieci.
Zajęcia przebiegały w miłej, radosnej atmosferze. Nie odnotowano żadnych wypadków ani przykrych zdarzeń.

Lekcje pływania odbywały się na krytej pływalni w Czarnieckiej Górze. Instruktorami nauki pływania byli: Mariusz Mączka i Maciej Kiełbowski. 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *