„PROMIENIOWANIE OJCOSTWA” – DZIEŃ PAPIESKI W PARAFII

  Tegoroczne hasło pięknie splata się ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości. – Dużo w tym czasie mówimy też o patriotyzmie, czym on jest, jaki powinien być. Dla papieża patriotyzm wiązał się w bardzo dużym stopniu z troską o duchową dojrzałość, z pracą nad sobą, wymaganiem od siebie. Był przekonany, że człowiek dobrze ukształtowany intelektualnie i duchowo jest wielkim skarbem dla Ojczyzny; ona jest silna mocą swoich obywateli.

  Z tej okazji w niedzielę 14 października 2018 r. w kościele parafialnym w Miedzierzy obchodziliśmy osiemnasty już z kolei Dzień Papieski. Uczniowie szkół podstawowych z Miedzierzy i Królewca przygotowali apel, który został wzbogacony oprawą muzyczną   zespołu „KRÓLEWIACZKI”.

   Jan Paweł II – uczy, że nie można być prawdziwym ojcem, jeśli nie odkryje się najpierw, że jest się synem Boga. Poczucie Bożego synostwa sprawia, że człowiek zaczyna być ojcem wobec innych – ojcem w rodzinie lub ojcem duchowym.

   Ojcowie zostawiają swoim dzieciom spuściznę – materialną i duchową. To jest „ojcowizna”. Zespół tych ojcowizn to Ojczyna – mówił ks. Proboszcz nawiązując do myśli Jana Pawła II.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *