List do Pracowników Socjalnych z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Wielce Szanowni Państwo,

tegoroczny Dzień Pracownika Socjalnego obchodzimy w wyjątkowym czasie, gdyż rok 2018 został ogłoszony z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka przez Sejm RP Rokiem Ireny Sendlerowej, która całe swoje życie poświęciła pracy socjalnej. Dzień po dniu, przez lata robiła to, co czuła, że robić powinna – zmieniała świat. Swoim życiem pokazała, że pojedynczy człowiek może bardzo wiele, nawet w najtrudniejszych okolicznościach. Kładąc na szali własne życie, wraz ze współpracownikami przyczyniła się do uratowania tysięcy żydowskich dzieci z warszawskiego getta. Z pożogi wojennej wyszła z podniesioną głową, rzucając się w wir pracy, by dalej nieść pomoc potrzebującym. Celująco zdała swój egzamin z człowieczeństwa.

Irena Sendlerowa przemawia do nas w swojej prawdziwości, skromności, odwadze i autentyczności słowami: „Żałuję tylko jednej rzeczy – mogłam zrobić więcej. To uczucie żalu będzie mi towarzyszyć aż do momentu śmierci…”

Także Państwo, pracownicy socjalni, swoją wiedzą, troską i pracą, wspieracie rodziny, które nie radzą sobie w codziennym życiu. Sprawiacie, że ludzie odzyskują wiarę i zaczynają z optymizmem patrzeć w przyszłość. To właśnie Wam powierzają swoje troski i zmartwienia ci, którzy często nie mają do kogo się zwrócić.

Jako Rzecznik Praw Dziecka, dziękując za Państwa ważną i niezwykle potrzebną pracę, proszę jednocześnie o zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby najmłodszych. W każdej rodzinie dzieci powinny czuć się bezpieczne, być otoczone troską i właściwą opieką. Nie wolno nam ich zawieść. To nasz wspólny obowiązek i wspólna odpowiedzialność.

Pracownik socjalny to nie tylko zawód, to misja i ogromna odpowiedzialność. W Dniu Pracownika Socjalnego (21 listopada) życzę, żeby wszystkim pracownikom i pracownicom socjalnym przyświecało przesłanie największej z Was, Patronki roku 2018, Kawalera Orderu Uśmiechu – Ireny Sendlerowej: „Każdemu kto tonie, należy podać rękę…”. Niech Irena Sendlerowa będzie Waszą patronką i drogowskazem!

z wyrazami szacunku

Marek Michalak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *