a13

NIEPODLEGŁOŚCIOWE SPOTKANIE POETYCKIE „DLA NIEPODLEGŁEJ”

Uczniowie naszej szkoły uczcili 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości podczas spotkania poetyckiego. Dnia 22 listopada na zaproszenie pani Agnieszki Czarneckiej, polonistki i poetki, do szkoły przyjechali poeci zrzeszeni w grupie poetyckiej „Z doliny Czarnej” ze Stąporkowa: p. Czesław Nowak, p. Tadeusz Lisicki oraz p. Adam Bernat, jeszcze uczeń klasy III gimnazjum w Stąporkowie. Było nam niezmiernie miło gościć ich w naszej szkole. ???Niepodległościowe Spotkanie Poetyckie, na które przybyli, miało miejsce na hali sportowej. Głównym celem było zaprezentowanie społeczności szkolnej, nauczycielom, rodzicom oraz gościom wierszy, które uczniowie klas II – VIII napisali na Szkolny Konkurs Poetycki „Polska – moja ojczyzna”, który miał miejsce w październiku. Każdy z uczniów napisał jeden wiersz o tematyce patriotycznej. Wiersze klas II – III zostały przeczytane przez uczniów klas starszych, natomiast autorzy z klas VII – VIII sami zaprezentowali swoje utwory. Spotkaniu towarzyszyła muzyka z filmu „Polskie drogi”, która jeszcze bardziej podkreślała patriotyczny charakter spotkania. Dziewczęta zadbały o pieśni żołnierskie z czasów, gdy Polska odzyskała niepodległość. Po prezentacji wierszy młodego pokolenia przyszedł czas na naszych gości. Zarówno pan Czesław, pan Tadeusz, jak i pan Adam byli pod wielkim wrażeniem twórczości dzieci i młodzieży. Zaprezentowali również swoje utwory. Było to prawdziwe patriotyczne spotkanie. ???Uczniowie – poeci na koniec przygotowali dla pani dyrektor Beaty Janiszewskiej niespodziankę w postaci tomików swoich wierszy. Poprosili, by pani dyrektor zachowała je w bibliotece szkolnej, by mogły do nich zajrzeć następne pokolenia. ?

a2

a3

a4

a5

a6

a7

a8

a9

a10

a11

a12

a1
W przygotowaniu i organizacji spotkania pomagały nauczycielki z zespołu humanistycznego: p. Agnieszka Czarnecka, p. Agnieszka Leszczyńska, p. Edyta Wydra, p. Edyta Kosma, p. Magdalena Grzeszczuk i p. Aleksandra Kałmuk. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do wydrukowania wierszy uczniów w postaci tomiku.???

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *