Podsumowanie działań towarzyszących, które odbyły się w dniu 06 lutego 2019 r. w ramach Podprogramu 2018

W dniu 06.02.2019 roku w Świetlicy Środowiskowej w Smykowie odbyły się drugie warsztaty w ramach Działań Towarzyszących organizowanych przez Kielecki Bank Żywności w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w Podprogramie 2018 r. Są to cyklicznie, obowiązkowe działania oferowane wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej, które mają na celu włączenie społeczne osób zagrożonych ubóstwem. Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ.
W ramach działań towarzyszących w dniu dzisiejszym odbyły się dwa warsztaty, pierwszy pn.„ŻYWNOŚĆ JEST CENNA”, który został poprowadzony przez trenera Panią Annę Mazur oraz drugi warsztat kulinarny pn. „KULINARNIE MOCNI” który przeprowadził Trener Warsztatów Kulinarnych POPŻ 2014-2020 Pan Paweł Ćwik. W warsztatach uczestniczyło 25 osób, które z zainteresowaniem wysłuchały interesującego wykładu, a następnie aktywnie uczestniczyli w przygotowaniu potraw.
Działania towarzyszące są realizowane z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Działania finansowane są przez Unię Europejską. Bank Żywności zatem to nie tylko rozdawanie żywności, to również działania edukacyjne, klub integracji międzypokoleniowej i wiele innych, pomocowych akcji na rzecz włączenia społecznego. Atmosfera warsztatów jest zawsze radosna, można się sporo nauczyć, zweryfikować swoje dotychczasowe poglądy i kulinarne przekonania, a przede wszystkim poznać nowych, ciekawych ludzi. Często rozmowy uczestników wykraczają poza zakres tematyki kulinarnej, ale to świetna wartość dodana tego czasu. Nie kosztuje to nas absolutnie nic poza czasem, który poświęcimy na to, żeby tam być i wynieść praktyczna, bardzo pomocną wiedzę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *