V Sesja Rady Gminy Smyków

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r.  poz. 994  ze zm.) zwołuję V sesję Rady Gminy Smyków w dniu 28 lutego 2019 roku  /czwartek/ o godz. 12.00. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Smykowie.

Porządek obrad sesji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *