a8

Ogłoszenie dotyczące przyjęć do punktu przedszkolnego w SP w Miedzierzy

Szanowni Państwo!

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Miedzierzy uprzejmie informuje:

1. Od dnia 1 marca do 22 marca rodzice / opiekunowie prawni składają wnioski do Dyrektora o przyjęcie do punktu przedszkolnego / oddziału przedszkolnego w Miedzierzy oraz dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
2. W dniach od 1-2 kwietnia nastąpi podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
3. Od 3-10 kwietnia składacie Państwo pisemne oświadczenie wyrażające waszą wolę przyjęcia dziecka do naszego przedszkola.
4. 15 kwietnia komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
5. Jeśli przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami prowadzi rekrutację uzupełniającą w sposób ciągły

Wnioski do nabycia w sekretariacie szkoły oraz u wychowawców grup.

Serdecznie zapraszamy!!!?❤️

a8 a9

a10

a11

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *