INFORMACJA O SPOSOBIE ZGŁASZANIA SZKÓD ŁOWIECKICH

W związku ze zmianami w ustawie o Prawie Łowieckim (Dz. U. 2017.1295 t.j.), które obowiązują od 23 sierpnia 2018 r., Wójt Gminy Smyków przypomina, że szkody łowieckie wyrządzone w uprawach i płodach rolnych właściciel lub posiadacz gruntów zgłasza pisemnie do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.
Zgłoszenie powinno zawierać poniższe informacje:
1) imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
2) wskazanie miejsca wystąpienia szkody (nr działki/ miejscowość);
3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

 

Poniżej znajdują się aktualne adresy kół łowieckich, pod które należy zgłaszać szkody łowieckie:

KOŁO ŁOWIECKIE NR OBWODU ŁOWIECKIEGO ADRES KORESPONDENCYJNY
Koło Łowieckie „Ponowa” w Krasnej 18 Serbinów 98, 26 – 080 Mniów
Koło Łowieckie „Orlik” w Końskich 19 Hucisko, ul. Kielecka 83, 26 – 220 Stąporków
Koło Łowieckie „Gajus” w Zagnańsku 32 ul. Spacerowa 8a, 26 – 050 Zagnańsk, skr. Poczt. 18
Koło Łowieckie „Szarak” w Radoszycach 33 ul. Kielecka 7, 26 – 230 Radoszyce

 

Uwaga: mapa z podziałem terenu Gminy Smyków na poszczególne obwody łowieckie została zamieszczona na stronie internetowej: smykow.pl w zakładce aktualności.

 

Wójt Gminy Smyków
/-/ Jarosław Pawelec

 

Załącznik mapa:

 

Otwórz mapkę w nowej karcie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *